A graduate in Social Anthropology from the University of the Basque Country, UPV-EHU, and obtained the ‘Master’s in Feminist and Gender Studies’ degree from the same university.

He has undertaken a long professional career (since 1994) in the field of non-formal education, participating in diverse programmes: children’s street theatre, production of television programmes for children, programmes to encourage reading, camps, management and organisation of free-time programmes, training educators for free-time…

In that trajectory he developed different intervention and training programmes related to education, play and linguistics. He also participated in research and publications in this field, for example “Euskara pasilloetan galduta. Praktiken aldaketak eta hizkuntz mudantzak nerabezaroan” (2015, runner up in the 7th Basque Sociolinguistics Prizes for Articles) and “Erabileraren GPSa: Gazteen hizkuntza erabileran kokatu eta bertan esku-hartzeko gida” (2011).

Currently, he is doing his doctoral thesis in the Department of Philosophy of Values and Social Anthropology at the University of the Basque Country. In recent years he has participated in various research projects related to this field: “Euskara generoaren ispiluan barrena: hizkuntza praktikak, bizipenak eta gogoetak Lezo eta Pasai Donibaneko gazteen artean” (2016), “D ereduko kirola: ikerketa-ekintza proiektua” (2016), ”Gu gazteok: 12-14 urteko gazteen hizkuntza egunerokotasunera hurbiltzeko ikerketa partehartzailea” (2016) and “Maitasun deserosoak. Euskal Herriko zenbait gizonen bizipenak eta gogoetak” (2015).

Latest publications:

Altuna, Jaime (2017) “Genero identitatearen hizkuntza jokoa. Hurbiltze etnografikoa nerabeen hizkuntza-praktiketara” in BAT Soziolinguistika aldizkaria 104:139-157.

Hernandez, Jone M. eta Altuna, Jaime (2017) “Gazteak euskararen jolastokian” in Goirigoilzarri, Jone, Landabidea, Xabier eta Manterola, Ibon (koord.) Euskararen biziberritzea. Marko, diskurtso eta praktika berriak birpentsatzen. Bilbo: UEU

Altuna, Jaime (2016) “Euskara generoaren ispiluan barrena. Hizkuntza praktikak, bizipenak eta gogoetak Lezo eta Pasai Donibaneko nerabeen artean”. Ikasketa Feministak eta Generokoak Unibertsitate Master Amaierako Lana. UPV/EHU.

Altuna, Jaime (2016) “Maite kontuak: gizonen hausnarketak eta bizipenak amodioaz” in Esteban, Mari Luz eta Hernández, Jone M. (koord.) Etnografia feministak Euskal Herrian. XXI. mendera begira dagoen antropología. Bilbo:UPV/EHU eta UEU.

Altuna, Jaime (2015) “Euskara pasilloetan galduta. Praktiken aldaketak eta hizkuntz mudantzak nerabezaroan” in BAT Soziolinguistika aldizkaria 97:39-65. (2015, VII Euskal Soziolinguistika Sarian bigarren saria).